კომპანია

კომპანია ჯერმან ცემენტი“ მიესალმება პროცესების სისტემის ეფექტურად დანერგვას და თანამშრომლების უნარების განვითარებას ყველა დონეზე. სწორედ ამ მიზნით პერსონალმა ქალაქ ლუკავაცში, პარტნიორი კომპანიის LUKAVACCEMENT-ის ცემენტის ქარხანაში გაიარა ტრენინგი.

ტრენინგის მიზანი იყო ევროპული მართვის პრინციპებს გაცნობა, რომელიც მოიცავდა ცემენტის სექტორის სრულ პროცესს ნედლეულიდან საბოლოო პროდუქტამდე.

ამ სახის ტრენინგები და თანამშრომელთა განვითარების ღონისძიებები ინდივიდებს ორგანიზაციის საიმედო რესურსებად აქცევს და აძლევს მოტივაციას, რომ უკეთ მიაწოდონ თავიანთი უნარები მომხმარებელს.