პერსონალის ტრენინგი ბოსნია და ჰერცეგოვინაში

კომპანია „ჯერმან ცემენტი“ მიესალმება პროცესების სისტემის ეფექტურად დანერგვას და თანამშრომლების უნარების განვითარებას ყველა დონეზე. სწორედ ამ მიზნით პერსონალმა ქალაქ ლუკავაცში, პარტნიორი კომპანიის LUKAVACCEMENT-ის ცემენტის ქარხანაში გაიარა ტრენინგი.