კომპანია

ჯერმან ცემენტის ფასეულობების საძირკველს პროდუქტის ხარისხი წარმოადგენს. იმისათვის, რომ აღნიშნული ცენტრალური ფასეულობის უზრუნველყოფა მოხდეს, წარმოების ყოველ საფეხურზე, ქარხანაში არსებული ლაბორატორია ოპერირებს 24 საათის განმავლობაში. ლაბორატორიის გუნდი დაკომპლექტებულია დეტალებზე ორიენტირებული, შრომისმოყვარე პროფესიონალი პერსონალით რომელსაც ხელს უწყობს კომპანიის მიერ შესყიდული თანამედროვე ტესტირებებისთვის განსაზღვრული აპარატურა.

ამ ორი ფაქტორის შერწყმით, ჯერმან ცემენტი, ახდენს თავისი პროდუქტის ქიმიური და ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლების უწყვეტ კონტროლს და წარმოების უზრუნველყოფას EN-197-1 დადგენილი სტანდარტის სრული გათვალისწინებით.