საწარმოს მოდერნიზაციის პროექტი დასრულდა

პროექტის ფარგლებში მთლიანად შეიცვალა ცემენტის დაფქვის ტექნოლოგირი ციკლი, რაც მდგომარეობს ცემენტის წარმოების ღია ციკლიდან თანამედროვე დახურულ ციკლზე გადასვლას, განახლდა ცემენტის შემცველი კომპონენტების დოზირების კვანძი, ასევე მთლიანად ექსპლუატაციაში გაეშვა ცემენტის საცავი სილოსები და ცემენტის მანქანების დატვირთვის სქემა.