გაყიდვების დირექტორი

ფინანსური დირექტორი

ტექნიკური დირექტორი